top of page

Kroner 

 

Når skaden på en tann er så stor at restaurering med fyllingsmateriale ikke vil gi tilstrekkelig styrke eller estetikk, må tannen ha en krone. Det slipes da vekk tannsubstans for å gi plass til en ny kappe på tannen som fremstilles av en tanntekniker. Denne limes på den gjenværende tannsubstansen. En krone krever to besøk å få fremstilt.

 

Broer

Ved manglende tenner kan disse ofte erstattes ved hjelp av en brokonstruksjon. Flere tenner slipes da ned på samme måte som ved kroner, og en tanntekniker fremstiller en bro som limes på de nedslipte nabotennene. En bro tar ofte flere besøk for å få fremstilt, avhengig av antall manglende tenner og broens utstrekning.

 

bottom of page